Jdi pořád dopředu, neohlížej se, jde za tebou tvůj stín.

17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: máš znamení moci?

18. 6. 2015 0:25
Rubrika: Moje zásady

Uvěřil jsi, že Ježíš Kristus je jediný a dokonalí spasitel světa? Jestli ano máš v srdci jeho ducha a jeho znamení moci? Jestli nemáš jediné znamení moci tak máš problém!

Marek 16:16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.


17  Ty, kdo uvěří,

budou provázet tato znamení:( máš znamení)

Ve jménu mém budou vyhánět démony( vyháníš démony)

a mluvit novými jazyky;(mluvíš novými jazyky)

18  budou brát hady do ruky,( když tě uštkne had nebo klíště nic se ti nestane)

a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane;(když sníš něco otráveného nebo špatného nic se ti nestane)

na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."( vkládáš ruce na nemocné)


19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

Efezským 4:11  A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly,

jiné za proroky,

jiné za zvěstovatele evangelia,

jiné za pastýře a učitele,

12  aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
13  až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

1 Korintským 14:1  Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.

Dary proroctví

Dar lásky

Dar jazyků

Dar osvobozování od démonů

Dar vkládání rukou a uzdravování

Dar mocných činů a kříšení

Dar víry a horlivé modlitby spravedlivého

Služby

apoštolé

evangelisti

pastýři

učitelé

proroci

dar starat se o postižené a charitu

 

Bůh každému z nás udělil dar jak sám chtěl, pokud nemáš žádný dar, tak máš velký problém jestli patříš Bohu a nebo jsi služebník ničemný a líný a neslouží darem, který ti dal Ježíš. Modli se ve jménu Ježíše kde je problém, proč nemáš moc od Boha neboť Ježíš praví tak jako dal Bůh Otec moc mně uděluji ji já vám a Boží království.

 

Zobrazeno 617×

Komentáře

nebe7

Přímluvkyně Marie neexistuje ani nikdo jiný v nebi, není jiného jména pod nebem kromě Ježíšova. Maria ničím nezaplatila, jak je psáno je potřeba větších obětí zaplatit za hřích, vytrpět za hřích a zvítězit nad hříchem vzkříšením a to Marii nikdy nedokázala, jak sama pravila jsem služebnice Páně a Pán Ježíš je jejím Pánem. Pokoj Kristův vám věřím, že poznáte pravdu a pravda vás osbobodá jak praví náš Pán ne paní.

nebe7

Bůh se přizná ke každému zázraku který je učiněn jeho mocí v jeho jménu, ale nepřizná se k zázrakům která dělají zjevení Marie neboť Bůh se nám zjevil v Kristu Ježíši ne v Marii. Sám Bůh vydal svědectví pravdě. Koho posloucháte? Boží slovo nebo falešná zjevení z ducha klamu. Lukáš 9:35  A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Ježíš je Boží syn a mi ho posloucháme a on nám vše řekl předem v Božím slově. Takže přinášíli někdo něco jiného a nového je to ze zlého.Matouš 24:25  Hle, řekl jsem vám to už předem.
Není žádné nové zjevení kromě zjevení v písmu. Galatským 1:8  Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!(nebo Marie)

Zobrazit 9 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio